Bokföringsbyrå i Sibbo

Pia Sandström erbjuder kundspecifika bokföringstjänster av hög kvalitet.

 

Ta kontakt redan idag och få tillgång till våra skräddarsydda tjänster.

 

Tjänster

Dataskydd / GDPR

25.05.2018

Dataskyddsförordningen innehåller många olika nya krav angående dataskydd och personuppgiftshantering. Väsentligt i den nya dataskyddsförordningen är ett riskbaserat angreppssätt samt registerupprätthållarens ansvarsskyldighet. Av den personuppgiftsansvarige krävs särskild försiktighet vid behandling av känsliga uppgifter. Den personuppgiftsansvarige måste kunna bevisa att den handlar enligt förordningen.

 

Tilläggsinformation om dataskyddsförordningen finns på Dataombudsmannens byrås hemsidor: EU:s uppgiftsskyddsreform.

 

Ytterligare information

En sakkunnig bokföringsbyrå belägen i Östra Nyland

Ta kontakt redan idag

Submitting Form...

OOPS, SOMETHING WENT WRONG PLEASE TRY AGAIN.

FORM RECEIVED

Pia Sandström

FO-nummer: 2009093-9

Tel. 040 585 7850

SR 2018  |

Följ oss på sociala medier eller kontakta oss!